Auki er et formelt samarbeid mellom konsulentselskaper innen IKT med samlet ca. 200 konsulenter. Det kommer våre kunder til gode at vi har en senior profil og spisskompetanse hvor partene utfyller hverandre. Les mer om oss!