Om oss

Auki er et formelt samarbeid mellom konsulentselskaper innen IKT med samlet ca. 170 konsulenter. Det kommer våre kunder til gode at vi har en senior profil og spisskompetanse hvor partene utfyller hverandre. Alle selskapene i nettverket har etablerte samarbeidsrelasjoner i utgangspunktet før etableringen av Auki-nettverket.

Hvorfor Auki?

  • Økt leveransedyktighet ift. rammeavtaler og større kunder
  • Mindre, norske, dedikerte selskaper gjøres attraktive for større kunder gjennom en felles kontrakt og kontaktperson
  • Senior profil og spisskompetanse hvor partene utfyller hverandre
  • Sammen får vi mer til, enn hver for oss