Partnere

Auki er et knippe mellomstore konsulentfirmaer, håndplukket, for å sammen favne rundt et definert tjenestespekter. Dette gir deg leveringsdyktighet som de store og fleksibilitet som de små.

 

logo_avito

Avito AS er etablert i 2006. Selskapet har hele tiden hatt solid økonomi og solid vekst. Hovedkompetansen er prosjektledelse, IT ledelse, forretningsrådgivning, arkitektur/infrastruktur og samhandling. Avito er 100% eid av de ansatte. Kundemassen er både innenfor offentlig og privat virksomhet, men tyngst vektet blant de store olje/gass-selskapene. 

miles_logo

Miles AS ble etablert i 2005, og har kontorer i Oslo, Bergen og Stavanger. Selskapet er Microsoft Gold sertifisert og har 50 ansatte. Typiske kunder er mellomstore og store bedrifter med en større systemportefølje eller en kompleks systemarkitektur. Våre tjenester er bransjeuavhengige, men systemutfordringene innen bank, forsikring, telekom og energi har vi spesielt god erfaring med. Våre konsulenter har gjennom sin arbeidserfaring utviklet evnen til å løfte blikket og se problemstillinger i en større sammenheng. Vi er til enhver tid oppdatert på beste praksiser, verktøy og mønstre som benyttes innenfor Java og .NET.

logo_novanet

Novanet AS  er et konsulentselskap som består utelukkende av senior ekspertise på Microsofts utviklingsplattform. Vi legger vår stolthet i håndverket, og har rendyrket spesialiseringsprinsippet. Vi leverer kunnskap og kvalitet slik at våre kunder når sine mål.

senseit_ny

SenseIT AS har i over 10 år vært kundens støttespiller i forbindelse med anskaffelse og innføring av IKT-systemer. SenseIT har erfaring med hele livsløpet til IKT-systemer, fra strategiarbeid og systemporteføljer via kravspesifikasjon og anskaffelser, til innføring og forvaltning. SenseIT sine tjenester inkluderer rådgiving, prosjektledelse, programledelse, trening/coaching på prosjektledelse, samt kvalitetssikring.

logo_styrmand

Styrmand AS ble etablert i 2008. Selskapet har et stort bransjenettverk. Vi har ledelses- og gjennomføringskompetanse fra Norges største IT-prosjekter og -miljøer. Selskapet trives best med store utfordringer, og har erfarne medarbeidere med 20 år i konsulentbransjen, med høy utdanning og spesialisering. Selskapet har selvfølgelig også yngre profiler, hvor alle har vist dokumenterte resultater. Styrmand er 100% eid av ansatte.

logo_systek

Systek AS er et uavhengig konsulentselskap som leverer rådgivende tjenester og konsulentbistand til markedsledende virksomheter innen både offentlig og privat sektor. Siden 1980 har selskapet levert dybdekompetanse med høy kvalitet til verdensledende produktleverandører og markedsledende tjenesteytende selskaper innen en rekke markedssegmenter. Vi leverer tjenester innen systemutvikling, arkitektur, prosjektledelse og test til markedsledende selskaper innen industri/forsvar, bank/finans, media/telekom samt offentlig sektor. Systek har lang erfaring innen anvendelser og systemer med stor kompleksitet og store transaksjonsvolum. Vi kombinerer kvalitet og grundighet med ny teknologi og nye brukerflater, og denne kombinasjonen reflekteres i våre konsulenters erfaring.