Tjenester

Auki-nettverket tilbyr konsulenter med solid relevant teoretisk bakgrunn og med betydelig erfaring fra oppdrag. Konsulentene har svært ofte erfaring både fra kundens side og leverandørens side. Vi anser at forståelse for begge sider er det beste for god kommunikasjon, leveranser i hht forventninger og klare avtaler. Vi har lang erfaring med å forstå ulike kunders behov og å omsette dette i teknologikrav. Vi bidrar til at kunden forstår teknologivalgene og at leverandøren forstår kundens behov.

De enkelte tjenester er nærmere beskrevet under respektive underpunkt på tjenestemenyen.