Elektronisk samhandling

Vi kan bistå din virksomhet med følgende:

  • Planlegging og realisering av elektronisk samhandling som effektiviserer og gir høyere kvalitet på tjenester mot kunde og sluttbrukere basert på vår spisskompetanse og lange erfaring. Slike løsninger kan gi nye muligheter i form av nye tjenester eller utvidet samhandling uavhengig av tid og sted. Utarbeidelse av interessentanalyser, beskrivelse av samhandlingsmålbilde basert på virksomhetsstrategi og behovsbeskrivelser i form av usecase (brukstilfeller) og krav, samt anskaffelser basert på kundens behovsbeskrivelser.
  • Etablering av samarbeid mellom interessenter (interne og eksterne) i implementeringsperioden fra målbildebeskrivelse til ferdig implementering
  • Tydeliggjøring av forretningsbehov som følge av erfaring fra tilsvarende oppdrag i flere organisasjoner
  • Fasilitere prosesser fra visjon til implementert løsning
  • Sikre at risiko ved innføringen blir redusert samtidig som at gevinster skal kunne tas ut