IKT-strategi

Vi kan bistå din virksomhet med følgende:

  • Kartlegge hvordan foretningsbehov kan nås gjennom strategisk bruk av IKT
  • Utnytte eksisterende IKT-investeringer i implementeringen av virksomhetens ulike strategier (produkter, tjenester, marked, produksjon, IKT, etc.)
  • Praktisk implementering av IKT-strategien, herunder endringsledelse og/eller interimsledelse